Online gallery for fine art photography and unique photo books

About Link Image Art Edition

Link Image Art Edition is a market place for photography and high quality photography books. Link Image have been involved in putting together many exhibitions and collections over the years working with some of Sweden’s most renowned photographers. Thru the years we have developed relationships with many photographers some of whose work is now available at artedition.se.

We are not a gallery in the physical sense but collaborate with other parties putting together exhibitions and viewings so that more people can have the pleasure of the photographs.

We also house a picture agency where we sell the usage rights for photographs in our archive to advertising agencies, magazines and publishers as well as other buisnesses working within advertising and media.

Om Link Image Art Edition

Link Image Art Edition är en handelsplats för fotografiska verk och högkvalitativa fotoböcker. Link Image har sedan många år arbetat med utställningar och samlingar av de främsta svenska fotograferna. Genom åren har vi samlat på oss kontakter med fotografer och konstnärer vars arbeten delvis kommer att finnas tillgängliga på artedition.se

Just nu har vi inget fysiskt galleri men samarbetar med olika aktörer där vi sätter ihop utställningar och visningar med jämna mellanrum, för att fler ska få njuta av verken.

Under vårt tak finns även en bildbyrå där vi säljer publiceringsrätten på fotografier till reklambyråer, tidningar och andra företag inom reklam och mediabranschen.