Under sin alltför korta karriär lyckades Robert Nettarp att förvalta och förnya ett bildspråk inom modefotografin som satte spår i samtida och efterkommande modefotografer. Han lät sig inte begränsas av normer för hur en bild skulle se ut inte heller lät han sig styras av fördomar och konventioner. Detta i kombination med en enastående formkänsla och ett utpräglat sinne för det fotografiska uttrycket gjorde honom till den milstolpe inom svensk modefotografi han är idag. Tyvärr fick vi inte följa hans internationella karriär som just börjat ta fart när han tragiskt och oväntat gick bort endast 32 år gammal år 2002.